LOGOPEDA

Opracowała: Kamila Topolewska, logopeda

 

 WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA

Rozwój mowy dziecka trwa kilka lat i w jego przebiegu wyróżnia się pewne okresy. Mowa początkowo służy do sygnalizowania prostych , a później coraz bardziej skomplikowanych potrzeb, przeżyć i stanów psychicznych. Pozwala na wymianę doświadczeń, kształtowanie się odczuć wyższych i na rozwój procesów poznawczych. Prawidłowy rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia.

Rodzice, jako osoby przebywające z dzieckiem  od najwcześniejszych chwil, są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami mowy . Mają największe możliwości wpływania na rozwój mowy w pierwszym okresie jej kształtowania.  

W jaki sposób rodzice mogą wspomagać rozwój mowy dziecka :

1.Mówmy do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie podnośmy głosu zwracając się do niego. Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy krótkie zdania, używajmy prostych zwrotów, modulujmy własny głos.

2. Mówiąc do dziecka zwracajmy uwagę na kontakt wzrokowy. Starajmy się aby dziecko widziało naszą twarz, będzie miało okazję do obserwacji pracy narządów artykulacyjnych.

3. Starajmy się wykorzystywać codzienną aktywność do otaczania dziecka mową . Mówmy o tym co aktualnie robimy, co się dzieje wokół nas . Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym. Unikajmy przy tym zdrobnień i spieszczeń ; wyrażeń typu:”rączulki” „buciczki” . Używajmy słownictwa w poprawnej formie.

4. Wnikliwie słuchajmy dziecka , zadawajmy pytania dotyczące treści. Sprawmy, aby nasz mały rozmówca miała przekonanie, że to co do nas mówi nas interesuje i jest dla nas ważne. Nie wyręczajmy dziecka w mówieniu, nie przerywajmy , pozwólmy dokończyć wypowiedź.

5.Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć. Starajmy się wprowadzać pokarmy o różnych konsystencjach. Warto trenować picie z  otwartego kubeczka , które zapewnia ćwiczenie mięśnia okrężnego warg i prawidłowe unoszenie języka .

6.Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem; w przypadku, gdy dziecko oddycha ustami jak najszybciej musimy poznać przyczynę tego stanu i ją usunąć. prosimy. Prawidłowe oddychanie jest fundamentem poprawnej wymowy.

7. Cmokajmy, parskajmy, chuchajmy , róbmy minki, naśladujmy emocje , oblizujmy talerz po spaghetti , wargi po ulubionych lodach , to wszystko sprawi że narządy artykulacyjne dziecka będą sprawniejsze.

8. Czytajmy dziecku książeczki , nazywajmy to co widzimy na ilustracjach . Sprawdzajmy czy dziecko rozumie wszystkie wyrazy . Uczmy na pamięć krótkich wierszyków, piosenek i wyliczanek. Wspólne śpiewanie oraz zagadki słowne mają zbawienny wpływ na rozwój mowy i doskonale ją stymulują.

9. Wspólnie oglądajmy telewizję, wybierajmy programy właściwe dla wieku dziecka. Komentujmy wydarzenia pojawiające się na ekranie, rozmawiajmy na ich temat. Ograniczajmy do minimum czas spędzany z tabletem czy smartfonem.

10. Naśladujmy odgłosy. Starajmy się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze znalazły się w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem. Zachęcajmy dziecko do naśladowania odgłosów najbliższego otoczenia , zwierząt czy pojazdów.

11. Jeżeli cokolwiek związanego z mową , oddychaniem , połykaniem lub sprawnością narządów artykulacyjnych niepokoi rodzica warto skontaktować się ze specjalistą. Logopeda pomoże zidentyfikować źródło problemu i przygotować odpowiedni zestaw ćwiczeń.

12. Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), koniecznie zapewnijmy mu opiekę lekarza specjalisty, ponieważ wady te są przyczyną zaburzeń mowy.