UBEZPIECZENIE

Drodzy Rodzice,

Wpłaty za dobrowolne ubezpieczenie NNW EDUKACJA własnego dziecka proszę dokonywać na wskazane konto w załączonym dokumencie zgodnie z instrukcją co należy wpisać w tytule przelewu, aby dziecko znalazło się na liście ubezpieczonych.

Bardzo ważną informacją jest, aby przelewy za ubezpieczenie były dokonane do dnia 31.10.2020. Po tej dacie każdy wpływ na konto PZU będzie zwracany, tym samym nie będzie możliwości ubezpieczenia w NNW EDUKACJA grupowe.

Wysokość składki wynosi 40 zł za każde dziecko.

POLISA ZAKRESY

OWU NNW Edukacja

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZENIA

INFORMACJA ADMINISTRATORA O DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENT O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

INFORMACJA O POLISIE NNW