REKRUTACJA DO KLAS 1 2022/2023

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla klas 1

(rok szkolny 2022/2023)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie prowadzi zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 uczniów należących oraz zamieszkałych na terenie obwodu szkoły w terminie

od 11.05.2022r. do 03.06.2022r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 może zostać przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2022 kończy 7 lat (urodzone w 2015 r.)
2) w roku 2022kończy 6 lat (urodzone w 2016 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 

Do Szkoły Podstawowej w Straszynie uczniowie przyjmowani są z tzw. urzędu (dzieci zameldowane i zamieszkujące na terenie miejscowości):

  • Straszyn
  • Arciszewo
  • Goszyn
  • Żuława, Borzęcin
  • Juszkowo (poza ulicami Konwaliowa, Sasankowa, Jagodowa).

Następnie brane są pod uwagę dzieci z rekrutacji na podstawie wypełnionego zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania poniżej:

1) Wniosek o przyjęcie ucznia do SP z rejonu szkoły (należy złożyć w sekretariacie wraz z oświadczeniem i zgodą na dziennik elektroniczny- punkt 2 oraz punkt 3)

2) Oświadczenie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dziennik elektroniczny

4) Oświadczenie woli 

5) Wniosek o przyjęcie ucznia do SP spoza rejonu szkoły

Jednocześnie przypominamy o obowiązku meldunkowym!

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w terminie pon-pt od 7:00 do 15:00, przez 

ePUAPlub  mailowo na adres szkolastraszyn@gmail.com

1 –Zgłoszenie do SP dzieci z obwodu

2 – Oświadczenie rekrutacyjne

3 – E-dziennik_dane

4 Oświadczenie woli

5 – Wniosek o przyjęcie spoza obwodu

6 – oświadczenie o miejscu zamieszkania

 
Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 15.06.2022r.