REKRUTACJA DO KLAS 1 2021/2022

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla klas 1

(rok szkolny 2021/2022)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie prowadzi zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 uczniów należących oraz zamieszkałych na terenie obwodu szkoły w terminie od 01.03.2021r. do 09.05.2021r.

Do Szkoły Podstawowej w Straszynie uczniowie przyjmowani są z tzw. urzędu (dzieci zameldowane i zamieszkujące na terenie miejscowości):

  • Straszyn
  • Arciszewo
  • Goszyn
  • Żuława, Borzęcin
  • Juszkowo (poza ulicami Konwaliowa, Sasankowa, Jagodowa).

Następnie brane są pod uwagę dzieci z rekrutacji na podstawie wypełnionego zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania poniżej:

1) Wniosek o przyjęcie ucznia do SP z rejonu szkoły (należy złożyć w sekretariacie wraz z oświadczeniem i zgodą na dziennik elektroniczny- punkt 2 oraz punkt 3)

2) Oświadczenie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dziennik elektroniczny

4) Oświadczenie woli termin składania o01.03.2021r  do 20.05.2021r

5) Wniosek o przyjęcie ucznia do SP spoza rejonu szkoły

Jednocześnie przypominamy o obowiązku meldunkowym!

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły terminie pon-pt od 7:00 do 15:00, przez 

ePUAPlub  mailowo na adres zsstraszyn@interia.pl

1 – Zgłoszenie do SP

2 – Oświadczenie rekrutacyjne

3 – E-dziennik_dane

4 –oświadczenie woli

5 – Wniosek o przyjęcie spoza obwodu