ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia pozalekcyjne zaczynają się 21.09.2020r.

Chętne dzieci należy zapisywać przez dziennik elektroniczny u nauczycieli prowadzących wybrane zajęcia.