lata 1966-1988

Lata 1966-1988

Mijają kolejne lata i toczy się życie szkolne. Uczniowie uczestniczą w konkursach i eliminacjach do olimpiad przedmiotowych pod opieką swoich pedagogów.
27 lutego 1967 roku odbywa się w szkole w Straszynie powiatowy konkurs recytatorski. Pierwsze miejsce zajęła Irena Butkiewicz z klasy Va, drugie miejsce Grażyna Obsert z klasy VIIa i Marta Czerniak z klasy Via. Należy wspomnieć, że uczeń Wiesław Warzała rok wcześniej pięknie recytował wiersze na podobnych eliminacjach recytatorskich w szkole, później uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Poezji w Koszalinie. Był to ogromny sukces naszej szkoły.

W 1968 roku odeszła na emeryturę wspaniała wychowawczyni kilu pokoleń p. Maria Cabaj. Młodzież przygotowała dla jubilatki samodzielnie opracowany program.

W 1968 roku odchodzi ze szkoły p. Henryk Kleinzeller, wspaniały organizator harcerstwa, miłośnik badań archeologicznych dotyczących kultury i gospodarki ludności pomorskiej (słynne wykopaliska w 1966 roku na terenie Pruszcza i okolic i samego Straszyna).

Dwie drużyny harcerskie – dziewczęca 15 Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi oraz 45 Drużyna Harcerzy im M. Zaruskiego z naszej szkoły grały udział we wszystkich imprezach organizowanych przez hufiec i bardzo liczyły się na terenie powiatu. Jedną z udanych, własnych imprez, na które zapraszano dzieci z innych drużyn były Mistrzostwa Hufca w Sportach Zimowych.
Nasza drużyna zdobyła na własność przechodni puchar im. Pudlisa w eliminacjach piłki ręcznej.
Obie drużyny harcerskie pod opieką państwa Bronisławy i Henryka Kleinzeller uczestniczyły w wędrówkach, badaniach archeologicznych, biwakach, zlotach, rajdach, np. zorganizowano Rajd Brzegami Raduni (od ujścia do źródeł) zakończony przyrzeczeniem harcerskim.

Działalność chóru przy Szkole Podstawowej sięga początków tej placówki. Dzieci śpiewały naprawdę pięknie. Najpierw pod kierunkiem pani Ewy Majkowskiej, a następnie pani Cecylii Bemowskiej.

W 1971 roku chór szkolny w powiatowych eliminacjach zdobył trzecie miejsce, a 1 maja 1971 roku 15 Drużyna Harcerek „wyśpiewała” pierwsze miejsce w konkursie piosenki harcerskiej Hufca Pruszcz Gdański.

W 1970 roku zaczęło swą działalność kółko geograficzne pod kierunkiem p. Marii Celebąk. Dzieci zwiedzały ciekawe miejsca naszego regionu, poznawały historię i geografię w bezpośrednim kontakcie z przyrodą i ludźmi.

W 1971 roku chór szkolny w powiatowych eliminacjach zdobył trzecie miejsce, a 1 maja 1971 roku 15 Drużyna Harcerek „wyśpiewała” pierwsze miejsce w konkursie piosenki harcerskiej Hufca Pruszcz Gdański.

W 1970 roku zaczęło swą działalność kółko geograficzne pod kierunkiem p. Marii Celebąk. Dzieci zwiedzały ciekawe miejsca naszego regionu, poznawały historię i geografię w bezpośrednim kontakcie z przyrodą i ludźmi.

W 1972 roku dyrektorem szkoły został p. Tadeusz Jałoszyński, a zastępcą ceniona nauczycielka p. Halina Ostrowska.

Szkoła współpracowała z zakładem patronackim, tj. Zespołem Elektrowni Wodnych w Straszynie i Radą Sołecką, a także nawiązała kontakty z zakładami, które organizowały kolonie w obiekcie szkolnym. Dzięki tej współpracy udało się wybudować drogę dojazdową do szkoły wraz z chodnikiem, zbudowano zaplecze tzw. budynek gospodarczy, doprowadzono miejską sieć wodociągową, powstało boisko sportowe. Zadbano również o tereny zielone wokół szkoły.

W szkole żywe są tradycje sportowe. W 1975 roku dziewczęta i chłopcy zdobyli wicemistrzostwo powiatu w piłce siatkowej. Zakwalifikowali się do Igrzysk Wojewódzkich. Na Olimpiadzie Powiatowej uczennica G. Smolnik zdobyła srebrny medal w biegu na 800 m, uczeń W. Sićko zajął czwarte miejsce w rzucie oszczepem, a S. Faliszewski w pchnięciu kulą uzyskał piąte miejsce.
Nauczyciele też nie stronili od sportu. W skład drużyny weszli:

dyrektor szkoły Tadeusz Jałoszyński,
Danuta Leszczyńska,
Roger Biedrzycki,
a także pracownik szkoły Zbigniew Wojtal.

W 1978 roku w turnieju piłki siatkowej nauczyciele wywalczyli puchar Przewodniczącego Miejskiej i Gminnej Rady Narodowej w Pruszczu Gdańskim.
Młodzież naszej szkoły współpracowała z Klubem „Ruchu” i organizowała wiele uroczystości między innymi Dni Oświaty, Książki i Prasy. Przy bibliotece szkolnej działa kółko recytatorskie prowadzone przez p. Irenę Skibicką, która przygotowała inscenizacją wielu pięknych bajek.

Biblioteka szkolna prowadziła ścisłą współpracę z Gromadzką Biblioteką w Straszynie.
W 1975 roku nadszedł „mały jubileusz”. Minęło dziesięć lat od wybudowania nowego obiektu, który staraniem nauczycieli i uczniów wypiękniał.

Szkoła gościła w swych podwojach słynnych ludzi: literata Franciszka Fenikowskiego (1975), żeglarza Leonida Teligę (1972), redaktora Michała Sumińskiego (1984) – autora programu telewizyjnego „Zwierzyniec”, aktora Teatru „Wybrzeże” – Zbigniewa Łobodzińskiego (1980), Słynną żeglarkę Krystynę Chojnowską – Liskiewicz (1981), aktora Teatru „Syrena” w Warszawie Andrzeja Szajewskiego (1985).

W 1981 roku w szkole powstał zespół wokalno – taneczny o wdzięcznej nazwie „Maczki”, prowadzony przez p. Barbarę Biedrzycką – nauczycielkę muzyki. Na przeglądzie rejonowym Zespołów Artystycznych w Domu Kultury w Pruszczu Gdańskim zajął on w 1984 roku pierwsze miejsce i przeszedł do eliminacji wojewódzkich, w których zajął drugie miejsce i uzyskał nagrodę pieniężną.

Na terenie szkoły zorganizowano w 1986 roku bardzo ciekawy cykl spotkań pt. ” Mała Akademia Jazzu”. Wielcy jazzmani polskiej sceny mówili o muzyce w prelekcjach pt. „Flet i folklor w jazzie”, „Grający komputer”, „Czas na kontrabas” i innych.
Wiele spotkań prowadził Andrzej Jaroszewski, znany z radia i telewizji redaktor muzyczny.