RODO

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszynie im. Ignacego Krasickiego , ul. Starogardzka 48 , 83-010 Straszyn. Za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych: e-mail: rzaniecki.odo@o2.pl . Przetwarzamy Twoje dane na podstawie przepisów prawa oświatowego, wyrażonej  dobrowolnej zgody, zawartej umowy. Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel, miejsce pracy rodziców.  Twoje dane osobowe powierzyliśmy instytucjom realizującym niezbędne zadania z zakresu oświaty (umowa powierzenia ).  Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twoje Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie) a zgody dobrowolne do zakończenia obowiązku szkolnego.  Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych– zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu;
f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rzaniecki.odo@o2.pl