AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW,  KONKURSY

Kuratoryjny Konkurs Informatyczny

Zapraszamy do udziału w Kuratoryjnym Konkursie Informatycznym uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
Uczniowie zainteresowani, proszeni są o dostarczenie wypełnionej przez Rodzica/Opiekuna karty zgłoszenia do p. Anny Kwiatkowskiej, w terminie: do 22.10.2021r.

Karta zgłoszenia:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.kuratorium.gda.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fzal.-1-wzor-karty-zgloszenia-ucznia-do-konkursu.docx&wdOrigin=BROWSELINK
(strona Kuratorium -> Rodzice,uczniowie->Konkursy przedmiotowe->Załącznik 1

I stopień eliminacji (szkolny) odbędzie się dnia 08.11.2021r godz. 14:00
Składać się będzie z 2 części:
-teoretycznej (test + zadania otwarte)
-praktycznej, zadania do rozwiązania na komputerze

Więcej informacji oraz przykładowe zadania z ubiegłych edycji znajdą Państwo na poniższej stronie, w zakładce Archiwum.
http://konkurs.lasalle.gda.pl/