AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW,  KONKURSY

Konkurs plastyczny „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”

 
„Z MOICH RODZINNYCH STRON – ZABYTKI ZAPOMNIANE, WARTE OCALENIA”

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w III  Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”.

 

Głównym celem tego wydarzenia jest zainteresowanie uczestników historią, kulturą   i krajobrazem lokalnej ojczyzny. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika i wykonana dowolną techniką płaską (format A3).

 

Prace należy przesłać do 30 listopada 2021 r. na adres Muzeum. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Prace z klas 4-7 zbiera Pani Agnieszka Krygier

zgoda na udział w konkursie

regulamin