TWÓRCZOŚĆ ZMP

Obiady czwartkowe.

Niczym kolorowe liście
 
Gdy spojrzymy na życie 
to zobaczymy tylko
szarość dnia. Nie zauważymy 
piękna,
bo jest ono dla nas codziennością…
Cieszymy się z niego
tylko w niektórych
momentach na przykład:
kiedy dostaniemy czerwony
bukiet i wtedy
życie jest dla nas
niczym kolorowe 
liście. Nigdy się
nie dowiemy jakie
ono jest naprawdę
widząc piękno
otaczającego nas
świata albo
zmierzając się
z szarą codziennością
 
(autor: Myszka)
 
 
 
Otwierając domu drzwi,
i wychodząc ku wiosennym dniom…
…widzę kwiaty czerwone jak miłość,
Trawę, niczym zielona nadzieja,
co napędza ludzi do życia.
… Idąc dalej wąską ulicą 
– ucieka ze mnie radosny nastrój…
…widząc ludzi – którym życie upływa na bezsensowności…
 
( autor: Carlo )
 
Białe noce nad ulotnością czasu…
w jesiennym parku-
czerwone ławki zakochanych
pod metalicznym księżycem..
białe noce 
nad ulotnością czasu…
rozpływają się niczym pyłek…
                                    westchnienia.
 
(autor: erudyta)