Archiwum

Przypominamy, że po przerwie świątecznej spotykamy się 3.01.2019 r. 2.01. 2019 r. szkoła jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.