TWÓRCZOŚĆ ZMP

Wiersz

Gdy Ci źle, gdy Ci smutno,
gdy sobie nie radzisz
-szukasz pomocy…
Rozmowa bywa zbawienna..
Nikt Cię nie ocenia,
nikt się nie śmieje z 
Twoich zmartwień…
Tylko słucha uważnie i
rozważnie- by Ci pomóc
widzieć świat przez
różowe okulary.
(autor: Atena)