Archiwum

Orły

W ramach projektu „Niepodległa” , w dniu 4 października 2018 r.
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie z klasy
5 d – Działdowski Jakub, Jabłonowski Michał, Bieniek Iza; z klasy 6 c –
Ćwiklińska Julia, Zimodro Adrianna, Okuniewska Karolina oraz z klasy III c
gimnazjum – Pieczulis Jakub, Kaczyński Michał, Witkowski Antoni aktywnie
uczestniczyli przy formowaniu ze sztucznego kamienia orłów legionowych I
Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Orły będą umieszczone na
ścianie budynku szkoły z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Prace uczniów nadzorowali panowie Bogusław Izdebski i
Sylwester Nowek.