Informujemy, że przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 1 stycznia 2020 r. Przypominamy również, że 2 i 3 stycznia 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicowa). Po świętach spotykamy się 7 stycznia 2020 r.

Koszykówka od małego

W naszej gminie powstał Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK) dla dziewcząt, w ramach którego najmłodsze dzieci bezpłatnie uczestniczą w zajęciach sportowych. SMOK jest finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego gminnym koordynatorem został Marek Gotartowski. Programem zostało objętych ponad 40 dzieci. Dziewczynki trenują po 2 …