AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

Komunikat – rozbudowa szkoły!

Szanowni Państwo

Informuję Państwa, że w porozumieniem z Wykonawcą, Inwestorem (Urząd Gminy) i Dyrektorem szkoły od 5 grudnia (poniedziałek) rozpoczyna się rozbudowa szkoły.

W związku z powyższym następuje zmiana organizacji w ruchu drogowym i pieszym wokół szkoły:

1.     Wejście na teren szkoły dla uczniów będzie możliwy tylko od strony ulicy Szkolnej.

2.     Bramka wejściowa od ulicy Piaskowej zostaje zamknięta na czas rozbudowy.

3.     Wjazd od ulicy Piaskowej jest bezzasadny (nie będzie możliwości przejścia)

4.     Najbliższym parkingiem dla potrzeb rodziców dowożących dzieci do szkoły będzie parking „dolny” przy ul. Szkolnej, na którym będą parkować również pracownicy szkoły.

5.     Wzdłuż ulicy Szkolnej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju ze względu na natężony ruch i bezpieczeństwo uczniów.

6.     Prosimy o rozważenie możliwości dowożenia uczniów w okolice ulicy Pocztowej, by uczniowie korzystali z przejścia dla pieszych (ze światłami) i kierowali się bezpośrednio do bramy szkolnej.

7.     Na terenie szkoły wyznaczone będzie przejście wzdłuż budynku szkoły, tak, by uczniowie mogli wejść do szkoły (tak jak do tej pory), kierując się do swoich szatni.

8.     Wychowawcy klas przeprowadzą z uczniami pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas rozbudowy szkoły. Rodziców również prosimy o rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa.

9.     Wygrodzony teren budowy będzie oznakowany tablicami informacyjnymi oraz będzie monitorowany.

10. Budowa będzie trwała do 15.08. 2023.

 Renata Jelińska