Archiwum

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

1 września 2021 r.

początek roku szkolnego

dyrektor

6-10  września 2021 r.

zebrania z rodzicami

dyrektor, wychowawcy

20–22 września 2021 r.

„Sprzątanie świata” (w ramach działań ekologicznych)

 

22 września 2021r.

Powołanie Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22

dyrektor

Do 30 września 2021 r.

wybory do samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu uczniowskiego

30 września 2021 r.

obchody Dnia Chłopaka

wychowawcy klas

1 października 2021r.

Dzień osób z afazją

Nauczyciele specjaliści

13 października 2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej

wychowawcy klas I-VIII

Do 25 października

Ślubowanie klas pierwszych

wychowawcy klas I

listopad 2021 r.

Święto postaci z bajek i baśni

wychowawcy klas 1-3

10 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

wicedyrektor

19 listopada 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

pedagog szkolny

23 listopada 2021 r.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, ogłoszenie wyników konkursu „Szlachetne postawy”

opiekunowie samorządu uczniowskiego

do końca listopada 2021 r.

zebranie z rodzicami – informacje o postępach rozwojowych uczniów

dyrektor, wychowawcy

30 listopada 2021 r.

andrzejki szkolne

wychowawcy klas, samorząd uczniowski, rada rodziców

6 grudnia 2021 r.

mikołajki szkolne – „Zróbmy coś dobrego dla innych”

wychowawcy klas

22 grudnia 2021 r.

jasełka i wigilia szkolna

dyrektor, wychowawcy

grudzień 2021 r.

Szlachetna Paczka

SU, wychowawcy klas

23–31 grudnia 2021 r.

zimowa przerwa świąteczna

dyrektor, wychowawcy

Styczeń 2022 r.

WOŚP

dyrektor, wychowawcy

Do 15 stycznia 2022 r.

wystawianie ocen śródrocznych

nauczyciele

21 stycznia 2022 r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

klasy I

Około 20 stycznia 2022 r.

zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

dyrektor, rada pedagogiczna

Do końca  stycznia 2022 r.

zebranie z rodzicami – semestralne

dyrektor, wychowawcy klas

14 lutego 2022 r.

walentynki

samorząd uczniowski

14–27 lutego 2022 r.

ferie zimowe

pomorskie

1 marca 2022 r

Apel ku czci Żołnierzy Niezłomnych

nauczyciele historii

marzec 2022 r.

Światowy Dzień Zespołu Downa

Nauczyciele specjaliści

marzec 2022 r.

Dzień Autyzmu

Nauczyciele specjaliści

8 marca 2022 r.

klasowe uroczystości związane z Dniem Kobiet

wychowawcy klas

Marzec 2022 r.

rekolekcje

dyrektor, nauczyciele religii

14–19 kwietnia 2022 r.

wiosenna przerwa świąteczna

dyrektor

29 kwietnia 2022 r.

obchody świąt majowych

wicedyrektor

maj 2022 r.

Paraolimpiada

nauczyciele wych. fiz.

maj 2022 r.

Akcja Rowerowy Maj

wychowawcy klas

26 maja 2022 r.

grupowe uroczystości związane z Dniem Matki i Dniem Ojca

wychowawcy klas

1 czerwca 2022 r.

uroczystości związane z Dniem Dziecka

wychowawcy klas

24-26 maja 2022 r.

przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty

dyrektor

Czerwiec 2022 r.

wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

nauczyciele

Czerwiec 2022 r.

zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

Czerwiec 2022 r.

zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

dyrektor

Sierpień 2022 r.

przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

dyrektor

24 czerwca–31 sierpnia 2022 r.

ferie letnie

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

–    1 listopada 2021 r. – Wszystkich Świętych

  • Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
  • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.: (8 dni do dyspozycji dyrektora szkoły)

  • 14 października 2021 r. (rozporządzenie) 15 października 2021 – dzień do dyspozycji dyrektora
  • 12 listopada 2021 r. (piątek)
  • 7 stycznia – (piątek)
  • 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
  • 24,25,26 maja – egzaminy ósmoklasisty
  • 17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele)