AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

UWAGA KONKURS

Głównym założeniem konkursu jest wykreowanie postaci wywołującej pozytywne skojarzenia i odzwierciedlającej charakter naszej imprezy.
*Nadając jej cechy charakteru, byłaby to postać :
• pozytywna
• uczynna (pomagająca innym)
• wrażliwa na zło
• dbająca o środowisko naturalne
• sympatyczna
• uśmiechnięta
• rozpoznawalna, czyli wyjątkowa
• koleżeńska
• pozytywnie nastawiona do całego świata i wszystkich ludzi
• odważna
• troskliwa
• dbająca o bezpieczeństwo
• naturalna
• nie obojętna na krzywdę innych
*Postać powinna być pozytywnie odbierana przez dzisiejszą młodzież i dzieci.
*Postać graficznie powinna być łatwa do przerobienia. Jeśli kolory to proste, pasujące do różnych materiałów. Dobrze aby jej ewentualne atrybuty np. charakterystyczne ręce, mogły być rozpoznawane i używane oddzielnie.
*Postać nie powinna być skomplikowana graficznie ale powinna zapadać w pamięć.
*Powinna kojarzyć się z celem Powiatowej imprezy
*Postać nie może :
• kojarzyć się ze złymi rzeczami/zachowaniami, robieniem innym krzywdy,
• dyskryminować nikogo
• nakłaniać sposobem jej przedstawienia graficznie do niebezpiecznych zachowań
• kojarzyć się negatywnymi emocjami.
Dokumenty niezbędne do wzięcia udziału.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3