Archiwum

Ubezpieczenie 2019/20

Szanowni Rodzice,

Dyrektor szkoły informuje, że od kilku lat szkoła nie ma obowiązku ubezpieczania grupowego uczniów. Rada Rodziców zaproponowała przystąpienie do grupowego ubezpieczenia dla chętnych. Wybrała dla naszych dzieci dobrowolne ubezpieczenie NNW PZU EDUKACJA. Zawarcie tego dobrowolnego ubezpieczenia będzie możliwe TYLKO W JEDNYM DNIU NAJBLIŻSZEGO, WRZEŚNIOWEGO ZEBRANIA z rodzicami dla poszczególnych klas. Wychowawcy klas, będą mieli na zebraniu listę, na którą należy wpisać dziecko i wpłacić składkę do wychowawcy ( 39,80 zł )

Wszystkie warunki i zakres ubezpieczenia przedstawione są na stronie Internetowej szkoły

                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                  Renata Jelińska

OWU NNW PZU Edukacja od 15.09.2018

Informacja Administratora danych osobowych dla klienta (nr druku 1613)

Zakres ubezpieczenia