Archiwum

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2019/20

Ogólnopolski konkurs czytelniczy dla uczniów klas II- III szkoły podstawowej

„Spotkacie nowych przyjaciół”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas II i III SP do udziału w kolejnej edycji
Wielkiego Maratonu Czytelniczego.
Każdego miesiąca uczestniczy czytają wskazana przez organizatora książkę,
następnie piszą test sprawdzający znajomość lektury. Na początku czerwca 2020 r.
komisja konkursowa ogłosi nazwiska finalistów, laureatów i wyróżnionych oraz poda
termin i miejsce uroczystej gali finałowej Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2019/2020.
Udział w konkursie jest dobrowolny, zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest
równoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu. Regulamin konkursu dostępny jest
w bibliotece szkolnej. Rodzice/opiekunowie uczestników proszeni są o podpisanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają
uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki należy do maratończyków. Oczywiście
w poszukiwaniu książek wspomaga uczestników biblioteka szkolna .
Zapisy chętnych w wychowawców klas.
Pierwszy test ze znajomości książki odbędzie się w drugim tygodniu października,
o konkretnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.

Lista lektur w kolejności alfabetycznej

(kolejność rzeczywistą określają każdego miesiąca organizatorzy)
1. Justyna Bednarek, Nowe przygody skarpetek ( jeszcze bardziej niesamowite)
2. Paweł Beręsewicz, Ciumkowe historie, w tym jedna smutna
3. Barbara Gawryluk, Czart. Pies lawinowy
4. Marta H. Milewska, Czy wróżka Zębuszka istnieje?
5. Marcin Pałasz, Wszystko zaczyna się od marzeń
6. Wioletta Piasecka, Faustynka
7. Elżbieta Zubrzycka, O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów