Uncategorized

Pomoc Ukrainie – projekt

Rekrutacja Uczestników do bezpłatnego Projektu grantowego „Pomorskie z Ukrainą” od 13 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r.

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza obywateli Ukrainy, przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie do udziału w bezpłatnym Projekcie

Celem głównym projektu jest wsparcie 60 osób z doświadczeniem migracji w tym 20 osób pełnoletnich(15K, 5M) oraz 40 dzieci(25K, 15M), przebywających na terenie gminy Pruszcz Gdański w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2023 roku.

W projekcie zaplanowano organizację następujących zadań  dla grupy 20 pełnoletnich osób:

 1. 5 spotkań po 3 godziny pt. „Otwarty Urząd” z przedstawicielami urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji działającymi na terenie Gminy Pruszcz Gdański (miejsce realizacji: Urząd Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie),

 2. 20 godzin grupowego poradnictwa zawodowego w trakcie trwania Projektu,

 3. 5 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego w trakcie trwania Projektu,

 4. dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów (śr. wartość szkolenia/kursu 4000,00 zł/os.) w trakcie trwania Projektu,

 5. 3 spotkania po 2 godziny z lokalnymi przedsiębiorcami (miejsce realizacji: Urząd Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie),

 6. 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny lekcje języka polskiego przez min. 20 tygodni (miejsce realizacji zostanie wskazane po zakończeniu rekrutacji, w miarę możliwości dostosowane do miejsca zamieszkania Uczestnika),

 7. dostęp do pomocy psychologicznej 3 godz. w tyg. w trakcie trwania Projektu,

 8. czynny udział w Festiwalu „Dwóch Kultur”.

W projekcie zaplanowano organizację następujących zadań dla grupy 40 niepełnoletnich osób (dzieci):

 1. 2 razy w tygodniu po 3 godziny zajęcia opiekuńczo- wychowawcze przez min. 20 tygodni (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Przejazdowie, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Rotmance, szkoła Podstawowa w Straszynie),

 2. W okresie wakacyjnym tygodniowe półkolonie,

 3. 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny lekcje języka polskiego przez min. 20 tygodni (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Przejazdowie, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Rotmance, Szkoła Podstawowa w Straszynie),

 4. dostęp do pomoc psychologicznej 3 godz. w tyg. w trakcie trwania Projektu,

 5. czynny udział w Festiwalu „Dwóch Kultur”.

 

Zajęcia realizowane będą od lutego/marca do lipca 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Набір Учасників на безкоштовний Проект «Поморське з Україною» з 13 лютого 2023 року по 17 лютого 2023 року.

Гміна Прущ-Гданський запрошує громадян України, які проживають у Поморскому  Воєводстві у зв’язку з військовими діями в Україні, взяти участь у безкоштовному проекті.

Основною метою проекту є підтримка 60 осіб з міграційним досвідом, з них 20 дорослих (15 жінок, 5 чоловіків) та 40 дітей (25 дівчат, 15 хлопців), які проживають у гміні Прущ-Гданський у зв’язку з військовими діями в Україні, а також постійного зміцнення їх навичок у соціальному, професійному, освітньому та культурному плані до кінця липня 2023 року.

Набір Учасників на безкоштовний Проект триватиме від 13.02.2023 після 17.02.2023.

 1. Проектом планується організувати наступні завдання для групи з 20 дорослих:

        А. 5 зустрічей (по 3 години кожна) під назвою «Відкрита Гміна» з представниками Управління Гміни Прущ-Гданський, Гмінного центру соціальної допомоги та інших установ, що діють у гміні Прущ-Гданський (місце реалізації:  Управління Гміни Прущ-Гданський на вул. Законтек 1 у Юшкові),

Б. 20 годин групового професійного консультування протягом усього проекту,

В. 5 годин індивідуальних професійних консультацій під час проекту,

        Г. Доступ до спеціалізованого навчання та курсів (середня вартість навчання/курсу 4 000,00 злотих/особу) протягом проекту,

       Ґ. 3 зустрічі (по 2 години кожна) з місцевими підприємцями (місце реалізації:  Управління Гміни Прущ-Гданський на вул. Законтек 1 у Юшкові),

        Д. Уроки польської мови по 1,5 години двічі на тиждень (місце реалізації буде вказано після завершення процесу набору, по можливості адаптоване до місця проживання Учасника),

        Е. Доступ до психологічної допомоги (3 години на тиждень,протягом усього проекту),

        Є.Активна участь у Фестивалі «Дві культури».

 

 1. Проектом планується організувати такі завдання для групи неповнолітніх (дітей) із 40 осіб:

       А. Двічі на тиждень по 3 години занять в группі по догляду та виховання(протягом 20 тижнів),

(місце реалізації: Початкова школа в Пшеяздово, Початкова школа в Ленгово, Початкова школа в Ротманці, Початкова школа в Страшині),

       Б. Літній табір під час канікул (протягом одного тижня),

       В.Уроки польської мови по 1,5 години двічі на тиждень по хв. 20 тижнів,(місце реалізації: Початкова школа в Пшеяздово, Початкова школа в Ленгово, Початкова школа в Ротманці, Початкова школа в Страшині),

        Г. Доступ до психологічної допомоги 3 години на тиждень( протягом усього проекту),

        Ґ. Активна участь у Фестивалі «Дві культури».

Заняття проходитимуть з лютого/березня по липень 2023 року.Кількість місць обмежена.