AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  KADRA

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze (sekretarz szkoły)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze
– sekretarz szkoły
(pół etatu)

Dyrektor szkoły zaprasza do składania dokumentów na stanowisko sekretarza w wymiarze czasu pracy – 20 godzin (0,5 etatu). Przewidywany termin zatrudnienia: Styczeń 2023r. Szczegóły w załączniku poniżej. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Szkoły (w dniach 27-29.12.2022r). O terminie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie. Składanie dokumentów odbywa się do 22.12.2022r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Dane osobowe zawarte w aplikacjach będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Straszynie w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

OGŁOSZENIE O NABORZE – NA STANOWISKO SEKRETARZ

Straszyn, dnia 13.12.2022r.

Dyrektor
mgr Renata Jelińska