AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW,  KONKURSY,  SERCE SZKOŁY

Kalendarz wydarzeń kulturalnych w roku szkolnym 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

1 września 2022 r.

początek roku szkolnego

dyrektor

3 września 2022 r.

Narodowe Czytanie lektura Ballad i romansów Adama Mickiewicza

 

19-22 września 2022 r.

zebrania z rodzicami

dyrektor, wychowawcy

16 – 20września 2022 r.

„Sprzątanie świata” (w ramach działań ekologicznych)

Wychowawcy klas

29 września 2022 r.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Wychowawcy klas

Do 30 września 2022 r.

wybory do samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu uczniowskiego

30 września 2022 r.

obchody Dnia Chłopaka

wychowawcy klas

7 października 2022 r.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nauczyciele matematyki

14 października 2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

21 października  2022 r

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Wychowawcy klas, SU

10 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

Wicedyrektor, nauczyciele historii

19 listopada 2022 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

pedagog szkolny

25 listopada 2022 r.

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

Wychowawcy, bibliotekarze

Do 25 listopada 2022 r.

wystawianie ocen śródrocznych

nauczyciele

28 – 30 listopada 2022 r.

zebrania z rodzicami

wychowawcy

30 listopada 2022 r.

andrzejki szkolne

wychowawcy klas, samorząd uczniowski, rada rodziców

6 grudnia 2022 r.

mikołajki szkolne – „Zróbmy coś dobrego dla innych”

wychowawcy klas

grudzień  2022 r.

jasełka i wigilia szkolna

dyrektor, wychowawcy

23 – 31 grudnia 2022 r.

zimowa przerwa świąteczna

dyrektor, wychowawcy

5 stycznia 2023 r.

Rada klasyfikacyjna

Dyrektor, nauczyciele

16-29.01.2023 r.

Ferie zimowe

 

9-12 stycznia 2023 r.

zebrania z rodzicami – semestralne

dyrektor, wychowawcy klas

7 lutego 2023 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wychowawcy klas

14 lutego 2023 r.

walentynki

samorząd uczniowski

luty 2023 r.

bal karnawałowy

rada rodziców

8 marca 2023 r.

klasowe uroczystości związane z Dniem Kobiet

wychowawcy klas

14 marca 2023

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Nauczyciele matematyki

21 marca 2023 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Wychowawcy klas, SU

2 kwietnia 2023 r.

Światowy  Świadomości Autyzmu

Nauczyciele specjaliści

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

22 kwietnia 2023 r.

Dzień Ziemi

wicedyrektor

   

15 -18 maja 2023

Zebrania z rodzicami

 

23-25 maja 2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty

dyrektor

26 maja 2023 r.

grupowe uroczystości związane z Dniem Matki i Dniem Ojca

wychowawcy klas

   

1 czerwca 2023 r.

uroczystości związane z Dniem Dziecka

wychowawcy klas

Do 7 czerwca 2023

 

14 czerwca 2023 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

 

Rada klasyfikacyjna

nauczyciele

Sierpień 2022 r.

przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

dyrektor

23 czerwca–31 sierpnia 2023 r.

ferie letnie

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo

wolny od pracy

14 października 2022 r.

piątek

DEN – na podstawie art. 74

KN dzień wolny

od zajęć lekcyjnych

1 listopada 2022 r.

wtorek

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r.

piątek

Narodowe Święto

Niepodległości

6 stycznia 2023 r.

piątek

Święto Trzech Króli

1 maja 2023 r.

poniedziałek

1 Maja – Święto Pracy

3 maja 2023 r.

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca 2023 r.

czwartek

Boże Ciało

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych np.:

  • 31.10.2022 r. – poniedziałek
  • 02.01.2023 r. – poniedziałek
  • 02.05.2023 r. – wtorek
  • 22.05 – 25.05 2023 r. (4 dni) – egzaminy ósmoklasisty + dzień na przygotowanie sal egzaminacyjnych
  • 09 .06.2023 r. – piątek

 

 

 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W  SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/20223

 

APELE SZKOLNE

NAZWA APELU
SZKOLNEGO

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września 2022

dyrektor

wicedyrektorzy

wychowawcy klas

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2022

P. Chłodna – Chylińska

Pochód i warsztaty historyczne z okazji
Święta Niepodległości

10 listopada 2022

S. Nowek  M. Nowak

A. Kaczmarkiewicz –

Schmidt
P. Chłodna – Chylińska

Jasełka

22 grudnia 2022

nauczyciele religii
P. Chłodna – Chylińska

Apel ku czci Żołnierzy Niezłomnych

01 marca 2023

S. Nowek
P. Chłodna – Chylińska

Przedstawienie Paschalne

5 kwietnia 2023

nauczyciele religii
P. Chłodna – Chylińska

Zakończenie roku szkolnego
dla klas I -III

23 czerwca 2023

nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

Zakończenie roku szkolnego
dla klas IV -V

23 czerwca 2023

J. Wilma J. Adamczyk

Zakończenie roku szkolnego
dla klas VI -VII

23 czerwca 2023

M. Osińska

P. Chłodna – Chylińska

wychowawcy klas VII

Zakończenie roku szkolnego klas VIII

23 czerwca 2023

wychowawcy VIII
P. Chłodna – Chylińska


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

NAZWA UROCZYSTOŚCI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Ślubowanie klas pierwszych

październik 2022

wychowawcy klas I

Dzień Osób z Afazją Rozwojową

październik 2022

A. Gerlej

Dzień Hospicjum
w klasach ósmych

październik 2022

M. Zięba – Borucińska

Święto postaci z bajek i baśni

listopad 2022

wychowawcy klas I-III

Szkolny Dzień Życzliwości

21 listopada 2022

M. Nowak

Kiermasz Bożonarodzeniowy

grudzień 2022

J. Stępień

M. Król – Filutowska 

M. Matusiak
M. Jagiełło-

Królikowska

Szlachetna paczka

grudzień 2022

J. Stępień

M. Betscher-Karpińska
M.Król-Filutowska

A. Kryger A. Kwiecień

WOŚP

styczeń 2023

J. Stępień

M. Nowak

M. Zięba- Borucińska
M. Osińska

A. Lisowska

M. Jagiełło-

Królikowska

Wiosenalia

21 marca 2023

A. Kirol

M. Matusiak

L. Warcholak B. Sowa

Szkolny Dzień Zespołu Downa

marzec 2023

A. Gerlej

Kiermasz wielkanocny

kwiecień 2023

J. Stępień,

M. Król – Filutowska

Szkolny Dzień Zdrowia

kwiecień 2023

A. Kwiecień

M. Król- Filutowska

K. Topolewska

M. Betscher-

Karpińska

Dzień Świadomości Autyzmu

 3 kwietnia 2023

J. Wilma

Dzień Czekolady

kwiecień 2023

A. Puta – Kanarek

Dzień Języków Obcych

marzec 2023

M. Węgrzyńska

S. Głodowska –

Olszewska

J. Biedrzycka
K. Michałowska

K. Łuczak

D. Liberacka

X Paraolimpiada

maj 2023

A. Kwiecień

M. Król – Filutowska

M. Betscher –

Karpińska

Rowerowy maj

maj 2023

K. Dampc –

Szablewska
 wychowawcy

Tydzień uważności

5-9 czerwca 2023

A.   Gerlej

A. Pietrzak

M. Osińska

Dzień Dziecka

            czerwiec 2023          

J. Stępień

M. Król – Filutowska
wychowawcy

KONKURSY GMINNE DLA KLAS I-III

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

„Mój kalendarz” konkurs plastyczny

grudzień 2022

M. Grabińska M. Kwiecień K. Łajewska

 „Maskotka X jubileuszowej paraolimpiady”
konkurs plastyczny

grudzień/marzec 2022/2023

M. Betscher-Karpińska

M. Król- Filutowska A. Kwiecień

„Palma wielkanocna” konkurs plastyczny

kwiecień 2023

A. Kirol K. Łajewska L. Warcholak

M. Wróblewska

„Robaki, ptaki i inne zwierzaki” konkurs fotograficzny

maj 2023

A. Kirol M. Matusiak

L. Warcholak


KONKURSY GMINNE DLA KLAS IV-VIII

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Gminny konkurs z języka angielskiego „Brainy Revolution”

marzec 2023

D. Liberacka K. Łuczak
J. Stępień M. Węgrzyńska

Gminny konkurs językowy pt. “Poliglota

luty 2023

S. Głodowska – Olszewska
K. Michałowska M. Słomińska

Gminny konkurs matematyczny

maj 2023

B. Jakusz A. Lisowska K. Pasztaleniec

Gminny konkurs wiedzy o postaciach historycznych

II półrocze

M. Nowak A. Kaczmarkiewicz – Schmidt

KONKURSY POWIATOWE DLA KLAS IV-VIII

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Powiatowy konkurs językowy
pt. “Poliglota

kwiecień 2023

S. Głodowska – Olszewska
K. Michałowska M. Słomińska

 

KONKURSY KURATORYJNE DLA KLAS IV-VIII – ETAP SZKOLNY

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Konkurs z języka polskiego

październik 2022

M. Osińska

Konkurs z języka angielskiego

październik 2022

K. Łuczak M. Węgrzyńska

Konkurs z języka niemickiego

październik 2022

K. Michałowska J. Biedrzycka

Konkurs z historii

październik 2022

M. Nowak S. Nowek
A. Schmidt – Kaczmarkiewicz

Konkurs z matematyki

październik 2022

A. Lisowska K. Pasztaleniec M. Nowak M. Freda

Konkurs z geografii

październik 2022

L. Rybak A. Gradel

Konkurs z biologii

listopad 2022

D. Druszcz

Konkurs z fizyki

październik 2022

M. Świąder

Konkurs z chemii

listopad 2022

M. Kozikowska

Konkurs z informatyki

         listopad 2022

A. Okrój A. Kwiatkowska

 

KONKURSY SZKOLNE W ŚWIETLICY

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

„Przyroda w kolorach” konkurs plastyczny

październik 2022

nauczyciele świetlicy

„Ozdoby świąteczne” konkurs plastyczny

grudzień 2022

nauczyciele świetlicy

„Ulubiona postać z bajki, filmu, gry komputerowej” konkurs plastyczny

marzec 2023

nauczyciele świetlicy

„Mój pomysł na wakacje” konkurs plastyczny

czerwiec 2023

nauczyciele świetlicy

KONKURSY SZKOLNE KLASY I-III

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Wakacyjne wspomnienia dla klas I – III

wrzesień/październik 2022

B. Sowa L. Warcholak

Konkurs różańcowy dla klas I – III

październik 2022

nauczyciele religii

Konkurs recytatorski dla klas I – II
„Brzechwa i Tuwim dzieciom”

Październik / listopad 2022

B.  Grzędzicka A. Lenz

Szkolny  konkurs biblijny

styczeń – maj 2023

nauczyciele religii

Konkurs na dzienniczek lektur dla klas I – III

styczeń – marzec

E. Spirydowicz A. Rycyk M. Grabińska

Szkolny konkurs recytatorski dla klas I – III

luty/marzec 2023

G. Iglińska D. Parzymies
K. Topolewska

Konkurs artystyczny „Włóczką malowane”

dla klas I – III

marzec/ kwiecień 2023

B. Biała-Grzędzicka
 P. Kufel E. Molenda

Szkolny konkurs czytelniczy
dla klas I-III

kwiecień 2023

M. Sajdak K. Łajewska
M. Matusiak J. Duchnowska

Ekozabawka -konkurs plastyczny dla klas I – III

kwiecień 2023

E. Szarmach- Pomaska K. Łajewska

Konkurs matematyczny dla klas II- III

kwiecień 2023

A. Kirol M. Kwiecień A. Pasek

Kapliczki Maryjne dla klas I – III

maj 2023

nauczyciele religii

Konkurs fotograficzny dla klas I – III

maj 2023

M. Jagiełło-Królikowska
B. Biała – Grzędzicka

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas II-II

maj 2023

B. Sowa A. Kirol L. Warcholak
K. Łajewska M. Kwiecień

Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”

dla klas I – III

czerwiec 2023

M. Wróblewska K. Łajewska

Wielki Maraton Czytelniczy dla klas II-III

cały rok

E. Spirydowicz B. Rycyk


KONKURSY SZKOLNE W KLASACH IV – VIII SP

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Pocztówka z wakacji
w języku angielskim

wrzesień 2022

S. Głodowska – Olszewska

Chilaut Classic Festival
pt. „Dzień Literatury”

wrzesień 2022

A.   Pietrzak

Edukacja morska

wrzesień / październik 2022

M. Górecka P. Kiedyk

Dzień Tabliczki Mnożenia

7 październik 2022

A.   Trzepacz

Szkolny konkurs recytatorski
pt. „Prozatorium” – etap szkolny

październik/ listopad 2022

 

M. Zięba- Borucińska M. Słomińska

Fabuła z kubka

październik 2022

M. Zięba- Borucińska M. Słomińska

Szkolny konkurs recytatorski
dla klas IV – VIII

październik 2023

M. Słomińska M. Osińska

Szkolny konkurs matematyczny

listopad 2022

 

B. Jakusz A. Lisowska K. Pasztaleniec
M. Freda A. Seta M. Nowak

Szkolny konkurs językowy pt. “Poliglota

listopad 2023

S. Głodowska – Olszewska
K. Michałowska M. Słomińska

11 listopada

listopad 2022

 

A.   Kaczmarkiewicz – Schmidt
M. Freda

Szkolna olimpiada wiedzy chemicznej

listopad 2022

M. Kozikowska

Szkolny konkurs lektorski

listopad 2022

M. Słomińska A. Pietrzak
A. Kaczmarkiewicz – Schmidt

„The Bat Kid“ – język angielski

listopad 2022

K. Łuczak J. Stępień

„Happy Kids”

listopad 2022

K. Łuczak J. Stępień

„Z Mikołajkiem na mikołajki”-
konkurs tłumaczeniowy

grudzień 2022

S. Głodowska D. Liberacka

Konkurs na ciekawe
doświadczenie chemiczne

grudzień 2022

M. Kozikowska

Konkurs na zakładkę do książki
dla klas IV- VIII

styczeń 2023

E. Spirydowicz A. Rycyk

Szkolny konkurs „English Master”

styczeń 2023

M. Węgrzyńska D. Liberacka

Szkolny konkurs mitologiczny

styczeń/ marzec 2023

M. Zięba- Borucińska J. Wilma
J. Adamczyk

Konkurs wiedzy o Ignacym Krasickim
dla klas IV – V

luty 2023

S. Głodowska – Olszewska M. Osińska

Szkolny konkurs językowy pt. “Poliglota

luty 2023

S. Głodowska – Olszewska
K. Michałowska M. Słomińska

Konkurs “Happy English Time”
dla klas I-VIII

marzec 2023

nauczyciele j. angielskiego A. Kryger

Szkolny Konkurs Ortograficzny

marzec 2023

M. Osińska J. Adamczyk

Konkurs pt. “Picture dictionary”

marzec 2023

J. Stępień

Konkurs szkolny biologiczno – chemiczny wiedzy o ekologii

marzec 2023

M. Kozikowska D. Druszcz

“Wielkanocna Kartka w MS Paint”
dla klas IV

kwiecień 2023

A. Kwiatkowska A. Okrój

Szkolny konkurs chemiczno – fizyczny

kwiecień 2023

M. Świąder M. Kozikowska

„Duszki w akcji” Gra w scratch
dla klas V – VI

II semestr

A. Kwiatkowska

„Orzeł informatyczny”

II semestr

A. Kwiatkowska

Konkurs piosenki świątecznej

 XII 2022

M. Węgrzyńska

Szkolny konkurs języka angielskiego
pt. „Jestem lingwistą”
dla klas VII

styczeń 2023

M. Węgrzyńska

Konkurs na gazetkę informacyjną związaną z Ogólnopolskim Dniem Walki
z Depresją

luty 2023

A. Gerlej

Konkurs recytatorski
w języku angielskim

luty 2023

M. Węgrzyńska

Konkurs z języka angielskiego

luty 2023

K. Łuczak J. Stępień

Szkolny konkurs ortograficzny
dla klas VII –VIII

marzec 2023

M. Osińska A. Pietrzak

„Matematyka jest ciekawa”

marzec 2023

nauczyciele matematyki

„Straszyn dawniej i dziś”

marzec 2023

L. Rybak

Konkurs biologiczny dla klas VI – VIII

marzec 2023

D. Druszcz

Konkurs z języka angielskiego

„The big challenge…“

kwiecień 2023

K. Łuczak J. Stępień

Konkurs z chemii KOGA

kwiecień 2023

M. Kozikowska

Konkurs geograficzny

kwiecień / maj 2023

A. Gradel L. Rybak

Konkurs z IPN – u

kwiecień / maj 2023

A.   Kaczmarkiewicz – Schmidt
S. Nowek

Konkurs wiedzy o niepełnosprawności związany z Dniem Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

maj 2023

A. Gerlej

Szkolny konkurs czytelniczy

maj 2023

J. Adamczyk J. Wilma

 

Szkolny konkurs czytelniczy
„Z książką na Ty” dla klas IV-VI

II półrocze

J. Wilma J. Adamczyk M. Osińska

Szkolny Konkurs fizyczny dla klas VIII

czerwiec 2023

M. Świąder

Wielki Maraton Czytelniczy                   dla klas IV-VI

cały rok

J. Wilma A. Puta – Kanarek

Wielki Maraton Czytelniczy               
dla klas VII-VII

cały rok

M. Zięba-Borucińska J. Adamczyk

 

Maraton czytelniczy w języku angielskim
dla klas V – VI

cały rok

M. Węgrzyńska

Bezpieczeństwo w sieci

cały rok

A. Kwiatkowska A. Okrój

ZAWODY SPORTOWE W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

NAZWA ZAWODÓW

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Sztafetowe biegi przełajowe dla chłopców

październik 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Unihokej dla dziewcząt

październik 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Unihokej dla chłopców

październik 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

Tenis stołowy dziewcząt i chłopców

listopad 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Koszykówka 3×3 dziewcząt

listopad 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Koszykówka 3×3 chłopców

listopad 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Dwa ognie
dziewcząt

grudzień 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Dwa ognie
chłopców

grudzień 2022

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Piłka siatkowa 4-ki dziewcząt

luty 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

Piłka siatkowa 4-ki chłopców

luty 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

Piłka ręczna dziewcząt

luty 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Piłka ręczna chłopców

luty 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Drużynowe biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców

marzec 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Koszykówka dziewcząt

kwiecień 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Koszykówka chłopców

kwiecień 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Gry i zabawy
Sztafety sprawnościowe

kwiecień 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Piłka nożna dziewcząt

kwiecień 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Piłka nożna chłopców

kwiecień 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Czwórbój lekkoatletyczny
dziewcząt i chłopców

maj 2023

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Trójbój lekkoatletyczny
dziewcząt i chłopców

maj 2023

nauczyciele wychowania fizycznego