Archiwum

Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu: KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Nasza szkoła wzięła udział w jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który jest poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Zajęcia tematyczne dotyczyły troski o środowisko naturalne, podstawowych zasad ekologii, zasad prawidłowego odżywiania się i korzyści płynących z uprawiania sportu.

www.przyjacielenatury.pl