Archiwum

DOBRY START

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

z siedzibą w Cieplewie

przypomina o możliwości złożenia wniosku o świadczenie

DOBRY START do dnia 30 listopada 2018r.

Należy pamiętać, iż świadczenie Dobry Start przysługuje  raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, a na dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Jest świadczeniem przyznawanym

BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD.

Osoby które dotychczas nie złożyły wniosku, prosimy o jak najszybsze wypełnienie i złożenie wniosku w siedzibie  tut. Ośrodka lub drogą elektroniczną.