Archiwum

Rada Rodziców spotyka się w listopadzie

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzię się 7 listopada 2018 r. (środa) w Szkole Podstawowej w Straszynie.
Godzina: 18:00.

Zapraszamy wybranych przedstawicieli klas!

/rr/