AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie roku szkolnego

We wtorek 1 września 2020 roku odbędzie się

rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

zgodnie z następującym porządkiem:

 • o godzinie 8:00 dla uczniów klas drugich, trzecich i piątych,

 • godzinie 9:00 dla uczniów klas pierwszych i szóstych,

 • o godzinie 10:00 dla uczniów klas siódmych i ósmych,

 • o godzinie 11:00 dla uczniów klas czwartych.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych i czwartych będzie miało miejsce na dziedzińcu szkoły ( w razie niesprzyjającej aury w hali sportowej ), a następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Pozostali uczniowie udają się na spotkanie z  wychowawcami, na wyżej podaną godzinę, bezpośrednio do wyznaczonych sal.

Harmonogram wejść do sal lekcyjnych:

 • klasa 1 a w hali sportowej

 • klasa 1 b w hali sportowej

 • klasa 1 c w hali sportowej

 • klasa 1 d w stołówce szkolnej

 • klasa 1 e w auli

 • klasa 2 a w sali nr 10 – wchodzi wejściem głównym

 • klasa 2 b w sali nr 9 – wchodzi wejściem głównym

 • klasa 2 c w sali nr 8 – wchodzi wejściem głównym

 • klasa 2 d w sali nr 7 – wchodzi wejściem głównym

 • klasa 2 e w sali nr 132 – wchodzi wejściem głównym

 • klasa 3 a w sali nr 102 – wchodzi wejściem przy zielonej szatni (koło hali sportowej)

 • klasa 3 b w sali nr 103 – wchodzi wejściem przy zielonej szatni (koło hali sportowej)

 • klasa 3 c w sali nr 104 – wchodzi wejściem przy zielonej szatni (koło hali sportowej)

 • klasa 3 d w sali nr 105 – wchodzi wejściem przy zielonej szatni (koło hali sportowej)

 • klasa 3 e w sali nr 106 – wchodzi wejściem przy zielonej szatni (koło hali sportowej)

 • klasa IV a w sali nr 132 – wchodzi wejściem głównym

 • klasa IV b w sali nr 9 – wchodzi wejściem głównym

 • klasa IV c w sali nr 104 – wchodzi wejściem przy zielonej szatni (koło hali sportowej)

 • klasa IV d w sali nr 106 – wchodzi wejściem przy zielonej szatni (koło hali sportowej)

 • klasa V a w sali nr 46 – wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa V b w sali nr 43 – wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa V c w sali nr 145– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa V d w sali nr 143– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VI a w sali nr 45– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VI b w sali nr 147– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VI c w sali nr 47– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VI d w sali nr 145 – wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VI e w sali nr 143 – wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VI f w sali nr 43 – wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VII a w sali nr 47– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VII b w sali nr 147– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VII c w sali nr 143– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VII d w sali nr 144– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VIII a w sali nr 146– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VIII b w sali nr 43– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

 • klasa VIII c w sali nr 45– wchodzi wejściem głównym starego budynku (gimnazjum)

Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą na teren szkoły