Archiwum

Poniedziałek 14 października br. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są zapewnione od 6:30 do 17:00.