Archiwum

XI edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego

Wielki Maraton Czytelniczy „ Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”
został zainicjowany we wrześniu 2009 r. Od roku szkolnego 2015/2016
uczniowie biorą udział w Maratonie w czterech grupach wiekowych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie pisemnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz akceptacja regulaminu przez
pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia
niepełnoletniego.

Cele konkursu:
– krzewienie idei czytania książek,
– propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia,
– poznawanie klasyki literackiej,
– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania
i refleksyjnego przetwarzania tekstów,
– kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych
i kształtowanie postaw.

Organizatorzy konkursu:
 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy, ul. Srebrniki
10, 80-282 Gdańsk
 Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego, ul. Radarowa
26, 80-298 Gdańsk
 Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk
 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-
Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
Przebieg konkursu:
Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel
informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy
przeczytać. Tytuł lektury zostanie podany też na stronach internetowych
Organizatorów. W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni
Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający
znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informację o kolejnej
lekturze.
Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy
wg klucza przygotowanego przez Organizatorów.

Wykaz lektur:

1.Paweł Beręsewicz, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek
2. Kimberly Brubaker Bradley, Wojna, która ocaliła mi życie
3. Krystyna Chołoniewska, Miejsca rzeczy zapomnianych
4. Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson, Chowańce t.1 Gwiazdy Przeznaczenia
5. Irena Jurgielewiczowa, O chłopcu, który szukał domu
6. Selma Lagerlöf, Cudowna podróż (adaptacja – skrócona wersja wydana przez
„Naszą Księgarnię” w 2018)
7. Marcin Szczygielski, Klątwa dziewiątych urodzin

Terminy konkursów:
1. 4 października 2019 roku
2. 8 listopada 2019 roku
3. 6 grudnia 2019 roku
4. 10 stycznia 2020 roku
5. 7 lutego 2020 roku
6. 6 marca 2020 roku
7. 3 kwietnia 2020 roku

Szkolnym Koordynatorem Maratonu dla klas 4-6 jest nauczyciel
języka polskiego Monika Osińska. Kontakt z Koordynatorem poprzez
dziennik elektroniczny.