Archiwum

Konkurs plastyczny dla uczniów klas VII, VIII- KOMIKS.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów klas VII, VIIIszkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych.

      Minister Edukacji Narodowej określił jeden z priorytetów  polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019 / 2020 :

       Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2019 Rokiem Wolności i Solidarności.

„Chcemy nawiązać do najważniejszych wartości pielęgnowanych w naszym regionie: przywiązanie do wolności, przywiązanie do Polski, działanie w oparciu o zasady solidarności i demokracji.”

 

Zadanie konkursowe – wykonanie w formie komiksu (na papierze formatu A 3) ilustracji przedstawiającej ważne dla uczniów postacie – „Bohaterów Wolności i Solidarności 1918 – 2018”. Przedstawienie szczególnych zasług Bohatera, jego drogi życiowej lub charakterystycznej sytuacji dla Bohatera

Mogą to być postacie proponowane przez Organizatora konkursu, mogą to być osoby wg wyboru ucznia – zob. Regulamin konkursu. 

 

Termin złożenia prac u Organizatora : 29 listopada br.

Wręczenie nagród planowane jest na styczeń 2020.