Archiwum

Nowe kamery, pufy i warsztaty psychologiczne sfinansuje Rada Rodziców

NOTATKA Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP STRASZYN W DNIU 07.11.2018r.

W dniu 07.11.2018r., podczas zebrania, rada rodziców podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwałę nr 7/2018/2019 o osobach upoważnionych do dysponowania środkami RR zgromadzonymi na koncie bankowym i do zarządzania tym kontem.
  2. Uchwałę nr 8/2018/2019 o zmianach w regulaminie RR SP Straszyn
  3. Uchwałę nr 9/2018/2019 o zakupie trzech kamer: do szatni gimnazjum oraz do przedsionka łazienek damskiej i męskiej w celu zapobiegania powtarzającym aktom dewastacji oraz poprawie bezpieczeństwa.
  4. Uchwałę nr 10/2018/2019 o zakupie kolejnych puf do szkolnych kącików relaksu oraz uzupełnieniu wkładów styropianowych w tych zakupionych wcześniej, które już są w użyciu.
  5. Uchwałę nr 11/2018/2019 o przyjęciu Preliminarza Rady Rodziców SP Straszyn na rok szkolny 2018/2019.
  6. Uchwałę nr 12/2018/2019 o sfinansowaniu warsztatów w zakresie poznawania i radzenia sobie z emocjami dla uczniów naszej szkoły, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2018r według harmonogramu ustalonego z Dyrekcją.
  7. Uchwałę nr 13/2018/2019 o skierowaniu wniosku do Dyrekcji SP Straszyn w kwestii funkcjonowania sklepiku szkolnego.

Omawiano również szczegółowe plany budżetowe i harmonogram prac rady na rok szkolny 2018/2019.

Kolejne spotkanie odbędzie się 05.12.2018r. o godz.18 w sali 45.

Szczegółowych informacji o działalności RR udzielają reprezentanci poszczególnych klas.

/rr/