RADA RODZICÓW

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdej z klas w szkole. W roku szkolnym 2019/2020 pracami Rady kieruje prezydium w składzie:

Przewodnicząca Rady Rodziców SP Straszyn: Agnieszka Adamczyk-Kos

Zastępca Przewodniczącej: Marek Stachura

Skarbnik: Aneta Wierzbowska

Sekretarz: Marta Żuk

Sugerowana minimalna roczna składka wynosi 50 zł od dziecka.

W przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka pozostającego pod prawną opiekę danego opiekuna / opiekunów, składka wynosi: 50 zł na pierwsze dziecko i 10 zł na każde kolejne dziecko.

Składki można wpłacać przelewem na konto bankowe.

NR KONTA: 79 8309 0000 0084 5043 3000 0010 (Bank Spółdzielczy w Sztumie).
W tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Opłaty przyjmują też przedstawiciele Rady w danej klasie.

adres e-mail: radarodzicow.straszyn@gmail.com