Płatności za żywienie uczniów można dokonywać w postaci przelewu lub wpłaty
na rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca:

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
ul. Starogardzka 48
83-010 Straszyn
97 8335 0003 0118 7526 2000 0010

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY