Stanisław Cabaj – założyciel szkoły

Stanisław Cabaj - założyciel szkoły


Urodził się 1 maja 1906r w Potoku Dużym, powiat Jędrzejów, województwo kieleckie. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnej wiosce a Seminarium Nauczycielskie Męskie w Prużanach, woj. Brześć n. Bugiem w 1930 r. Pierwszą posadę nauczycielską otrzymał 1 sierpnia 1930r w Kraglewiczach pow. Kosów Poleski a ostatnią przed wojną we Wrotnym powiat Prużany. Podczas okupacji pracował jako nauczyciel we wsi Daszków Duży pow. Włoszczowa woj. kieleckie. Prowadził tajne nauczanie, był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej w powiecie Włoszczowa. Po wyzwoleniu przeniósł się do Gdańska, gdzie od 1 sierpnia 1945 r obejmuje posadę nauczycielską w Jagatowie. Po dwóch latach pracy przeniósł się do Straszyna pow. Gdański, gdzie do dnia 1 września 1972r, do przejścia na emeryturę, pracował jako dyrektor 8 klasowej Szkoły Podstawowej. Z jego nazwiskiem nierozerwalnie związana jest historia i rozwój tej szkoły. Dzięki jego zaangażowaniu i inicjatywie została wybudowana nowa szkoła w Straszynie (otwarcie 23 stycznia 1965). W pamięci jego uczniów pozostał jako wzór pracowitości i obowiązkowości. Całe swe pracowite życie poświęcił temu co najpiękniejsze: kształtowaniu ludzkich postaw i charakterów. Zachowaliśmy też w naszej pamięci Kolegę Stanisława jako aktywnego, oddanego i ofiarnego działacza społecznego. Przez wiele lat był radnym Gromadzkiej i Powiatowej Rady Narodowej, ławnikiem Sądu Powiatowego, działaczem FJN. W uznaniu jego zasług w pracy społecznej i zawodowej odznaczony zostaje m.in. Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nawet po przejściu na emeryturę zawsze interesował się szkołą i środowiskiem. Brał również udział w realizacji czynów na rzecz szkoły. Pozostał w naszej pamięci jako człowiek życzliwy i skromny, o głębokiej kulturze osobistej i prawdziwie etycznej postawie. Zachowaliśmy na zawsze pamięć o człowieku prawym, żarliwym patriocie, prawdziwym wychowawcy i nauczycielu. Zachowaliśmy pamięć o tym czego dokonał. Prawdziwa wielkość myśli i czynu człowieka nie ginie bowiem z jego śmiercią ani nie maleje z upływem czasu, lecz trwa a nawet rośnie. Stanisław Cabaj zmarł 5 listopada 1979, pogrzeb odbył się 10 listopada na cmentarzu komunalnym w Sopocie.