Uwaga!!!!!!

Opłata za obiady w maju 2019 wynosi 48,00 zł
Proszę uregulowaniu płatności za kwiecień

38,40 zł!!!!

Wszystkie dni w czasie strajku są odliczone w

maju !!!!!

Wpłata w kasie lub na konto

Szkoła Podstawowa w Straszynie

ul. Starogardzka 48

Straszyn 83-010

97 8335 0003 0118 7526 2000 0010