OPŁATA ZA OBIADY

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
ul. Starogardzka 48
83-010 Straszyn
97 8335 0003 0118 7526 2000 0010

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY

DEKLARACJA OBIADY

UWAGA !!!!

OPŁATA ZA OBIADY maju 2022

Wynosi 85,00 zł

Liczba dni 17 * 5,00 zł

Numer Tel. 515 262 627

Opłaty do 10.05.2022

proszę wpłacać tylko na konto szkoły o numerze

97833500030118752620000010

Proszę wpłacać odliczone kwoty !!!!

Przy  wpłatach proszę wpisać Imię, Nazwisko, Klasa dziecka !!!!!