AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

Konkurs chemiczny

Już kolejny rok z rzędu organizuję konkurs chemiczny na najciekawszy film z doświadczeniem chemicznym wykonanym przez ucznia klasy VII.

Poniżej przesyłam regulamin konkursu chemicznego dla klas VII.

Bardzo proszę o zachęcenie dzieciaków do udziału w konkursie.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO „MÓJ EKSPERYMENT CHEMICZNY”

DLA UCZNIÓW KLAS VII Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Straszynie

1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel chemii i zajęć WDŻ Małgorzata Kozikowska.

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką chemii oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia doświadczeń chemicznych – zapisywania obserwacji i wyciągania na ich podstawie wniosków.

3. Zakres wymagań- materiał konkursowy uwzględnia treści zawarte w podstawie programowej chemii oraz programie nauczania chemii dla klasy VII.

4. Organizacja i przebieg konkursu- uczeń samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy opiekuna wykona i sfilmuje jedno z czterech doświadczeń chemicznych, a film prześle na kanał konkursu chemicznego na teams:

Zegar jodowy https://www.youtube.com/watch?v=cDGLai7ly4E

Produkcja tlenu z ziemniaków i wody utlenionej https://www.youtube.com/watch?v=RwY6uA8-EBY

Wywar z czerwonej kapusty jako naturalny wskaźnik alkacymetryczny https://www.youtube.com/watch?v=a1evwBlspMQ

Wędrująca woda https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44

5. Na podstawie przesłanego filmu ocenie będą podlegały:

a/ Poprawność wykonania doświadczenia. Doświadczenie powinno być na bieżąco komentowane/ opisane.

b/ Poprawność obserwacji, na podstawie komentarza w filmie.

c/ Poprawność wyciągania wniosków z przeprowadzonego doświadczenia, na podstawie komentarza ucznia.

d/ Efekty specjalne np. podkład muzyczny, animacje itp.

6. Obowiązki uczestnika Konkursu.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do:

– zgłoszenia udziału w konkursie nauczycielowi chemii do 2- go grudnia (rodzic przesyła przez dziennik elektroniczny zgodę na udział dziecka w konkursie)

– samodzielnego wykonania eksperymentu i przesłania obserwacji oraz wniosków z doświadczenia do dnia 16.12.2022 na kanał Konkurs chemiczny w aplikacji Teams.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla zwycięzców czekają dyplomy i nagrody. Uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie – otrzymają ocenę celującą (cząstkową) za udział w konkursie. Zwycięzcą zostanie uczeń, który uzyska w konkursie najwyższą liczbę punktów.

8. Postanowienia końcowe.

Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły. Zwycięskie filmy będą zamieszczone na stronie szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Poprawne wykonanie doświadczenia i nagranie filmu, który będzie można obejrzeć wraz z komentarzem.

Komentarz ucznia w czasie przebiegu doświadczenia dotyczył będzie m.in substancji, jakie są używane do doświadczenia, obserwacji, wniosku.

2. Poprawność obserwacji i wniosków.

3. Efekty dodatkowe np. muzyka/ animacja/ pomysłowość

Za wykonane doświadczenie uczeń może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata Kozikowska