TWÓRCZOŚĆ ZMP

Zrzeszenie Młodych Pisarzy – wiersze

Patrycja Smalec klasa 8b

Poezja

Gdy zapytasz się: Czym jest poezja?

Ja odpowiem cicho:
Dotknij ręką nieba…

Poezja jest tym czym się otaczamy,
Poezją jesteś ty, ja czy on.
Poezja to muzyka, która uszczęśliwia nas
Za każdym razem tak samo, mocno..
Poezja jest głębią piękna w każdym z nas.
Poezja to harmonia, która otula nasze

zmarnowane serca…

Poezja to miłość… do otaczającego nas świata.
Umiejętność dostrzegania głębi w płytkim jeziorze,

Chmur na bezchmurnym niebie,
Uśmiechu na smutnych twarzach.

Poezji nie da się zrozumieć.
Możemy ją poczuć własnym sercem.

Oliwia Olewnik, klasa 8b

Poezja

Wzbija ludzkość ponad ciemne obłoki,
Gdzie nie latają już bólu kruki.
Unosi nas na życia powierzchni,
Gdzie nie ma już niewiedzy cierni.

Podkreśla piękno życia i śmierci,
Ściągając nam z serca ciężkości.
Pozwala nam żyć pełnią życia,
Które nie ma już nic do ukrycia.

Przez nią stajemy się częścią świata,
Gdzie każdy swą drogą lata.

Poezja ożywia nasze dusze
I daje sercu do marzeń klucze…