Archiwum

Wielki Maraton Czytelniczy

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2020/2021

Ogólnopolski konkurs czytelniczy dla uczniów klas II- III szkoły podstawowej

„Spotkacie nowych przyjaciół”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas II i III SP do udziału w kolejnej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Każdego miesiąca uczestniczy czytają wskazana przez organizatora książkę, następnie piszą test sprawdzający znajomość  lektury. Na początku czerwca 2021 r. komisja konkursowa ogłosi nazwiska finalistów, laureatów i wyróżnionych oraz poda termin i miejsce uroczystej gali finałowej Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2020/2021.

Udział w konkursie jest dobrowolny, zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej.

Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki należy do maratończyków. Oczywiście w poszukiwaniu książek wspomaga uczestników biblioteka szkolna .

Zapisy chętnych u wychowawców klas.

We wrześniu czytamy: Pałasz Marcin, Wszystko zaczyna się od marzeń

Pierwszy test ze znajomości książki odbędzie się w pierwszym tygodniu października, o konkretnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.