Archiwum

Koszykówka od małego

W naszej gminie powstał Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK) dla dziewcząt, w ramach
którego najmłodsze dzieci bezpłatnie uczestniczą w zajęciach sportowych.
SMOK jest finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Jego gminnym koordynatorem został Marek Gotartowski.
Programem zostało objętych ponad 40 dzieci. Dziewczynki trenują po 2 razy w tygodniu, a są podzielone
na trzy grupy wiekowe: klasy I-III (grupa naborowa z Rotmanki), klasy IV (Straszyn) i klasy V (Straszyn).