AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

Konkurs

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KALIGRAFICZNY 
IM. JANUSZA KORZENIOWSKEGO 
ZMIANA TERMINU ELIMINACJI SZKOLNYCH
 
UWAGA!
Zmiana terminu eliminacji szkolnych konkursu.📣
 
15.12. 2022 r. o godz. 7:30 w sali 01 odbędą się szkolne eliminacje. Czas trwania konkursu: do 120 minut. 
 
Zdanie do napisania:
 „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.” Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”
 
 
Tekst należy pisać piórem maczanym, piórem wiecznym, brushpenami lub pisakami kaligraficznymi na gładkiej kartce A4 jednostronnie. 
Prace mogą być napisane atramentem w dowolnym kolorze. 
Do tworzenia inicjałów, iluminacji i bordiur można użyć dowolnych przyborów i narzędzi. 
 
Kryteria oceny prac:
• staranność i oryginalność elementów graficznych (5pkt),
• płynność pisma i estetyka połączeń literowych (5pkt),
• kompozycja pracy (5pkt),
• poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (5pkt),
• oryginalność ujęcia tematu (5pkt).
 

Link do regulaminu: https://drive.google.com/file/d/19zmtSGc4hjjZq7if_6jbUUDGRVNJjg93/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2Drl1pjvZKw7rfTL16n2Rj_cxHjOprlRg4JNWlzKw9xRa8MSGPJdIVcM4

 
Joanna Adamczyk
Justyna Wilma