AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

Wielki Maraton Czytelniczy „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” klasy 4-6

Wielki Maraton Czytelniczy
„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”

W tym roku szkolnym 28 uczniów z klas 4-6 wzięło udział w konkursie
czytelniczym, który trwał siedem miesięcy. Młodzi czytelnicy rozwiązywali
trudne testy ze znajomości treści książek wyznaczonych przez organizatora
konkursu. Z każdego testu każdy uczestnik mógł zdobyć 21 pkt. Konkurs nie
należy do łatwych, wymaga samodyscypliny i sumiennej pracy. Dużym
wyzwaniem jest już samo dotarcie do lektur, których brakuje w bibliotekach.
Mimo tego, przedsięwzięcie cieszy się wśród uczniów i rodziców dobrą opinią.
Zachęcam uczniów do świadomego udziału i dużego zaangażowania
w Wielki Maraton Czytelniczy w przyszłym roku szkolnym.

Oto trzy najlepsze miejsca Szkolnych Super Czytelników:
 
I miejsce
Anastazja Lizahub – klasa 6a – 119 pkt
 
II miejsce
Emilia Szałaj – klasa 6a – 110 pkt
 
III miejsce 
Szymon Leszczyński – klasa 5d – 103 pkt
 
 
Dziękuję wszystkim za udział i gratuluję laureatom uzyskanych efektów.

Koordynator WMC
Monika Osińska