AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW,  KONKURSY

Konkurs chemiczny dla klas VII

Już kolejny rok z rzędu organizuję konkurs chemiczny na najfajniejszy film z doświadczeniem chemicznym wykonanym przez ucznia klasy VII.
Nagrodzone filmy będą zamieszczone na stronie szkoły.
Poniżej przesyłam regulamin konkursu chemicznego dla klas VII.
Bardzo proszę o zachęcenie dzieciaków do udziału w konkursie.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO „MÓJ EKSPERYMENT CHEMICZNY”
DLA UCZNIÓW KLAS VII Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Straszynie

1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel chemii i zajęć WDŻ Małgorzata Kozikowska.

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką chemii oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia doświadczeń chemicznych – zapisywania obserwacji i wyciągania na ich podstawie wniosków.

3. Zakres wymagań- materiał konkursowy uwzględnia treści zawarte w podstawie programowej chemii oraz programie nauczania chemii dla klasy VII.

4. Organizacja i przebieg konkursu- uczeń samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy opiekuna wykona i sfilmuje jedno z czterech doświadczeń chemicznych, a film prześle na kanał konkursu chemicznego na teams:

Zegar jodowy https://www.youtube.com/watch?v=cDGLai7ly4E

Produkcja tlenu z ziemniaków i wody utlenionej https://www.youtube.com/watch?v=RwY6uA8-EBY

Wywar z czerwonej kapusty jako naturalny wskaźnik alkacymetryczny 

https://www.youtube.com/watch?v=a1evwBlspMQ

Wędrująca woda

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44

5. Na podstawie przesłanego filmu ocenie będą podlegały:

Poprawność wykonania doświadczenia. Doświadczenie powinno być na bieżąco komentowane.

Poprawność obserwacji, na podstawie komentarza w filmie.

Poprawność wyciągania wniosków z przeprowadzonego doświadczenia, na podstawie komentarza ucznia.

Efekty specjalne np. podkład muzyczny, animacje itp

6. Obowiązki uczestnika Konkursu.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do:
– zgłoszenia udziału w konkursie nauczycielowi chemii do 25- go kwietnia (rodzic przesyła przez dziennik zgodę na udział dziecka w konkursie)
– samodzielnego wykonania eksperymentu i przesłania obserwacji oraz wniosków z doświadczenia do dnia 07.05.2022 na kanał aplikacji Teams Konkurs chemiczny.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla zwycięzców czekają dyplomy i nagroda. Uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie – otrzymają ocenę celującą (cząstkową) za udział w konkursie. Zwycięzcą zostanie uczeń, który uzyska w konkursie najwyższą liczbę punktów.

8. Postanowienia końcowe. Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły. Zwycięskie filmy będą zamieszczone na stronie szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Poprawne wykonanie doświadczenia i nagranie filmu, który będzie można obejrzeć wraz z komentarzem.
Komentarz ucznia w czasie przebiegu doświadczenia dotyczł będzie m.in substancji, jakie są używane do doświadczenia, obserwacji, wniosku.

2. Poprawność obserwacji i wniosków.

3. Efekty dodatkowe np. muzyka/ animacja/ pomysłowość

Za wykonane doświadczenie uczeń może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Kozikowska