Archiwum

Egzamin na kartę rowerową

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NA KARTĘ ROWEROWĄ

Egzamin na kartę rowerowa odbędzie się w dwóch etapach:

– we wtorek 08.06. 2021 o godz.10.00 –

EGZAMIN Z WIEDZY TEORETYCZNEJ w sali  komputerowej 109. Test egzaminacyjny składa się 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 35 minut. Egzamin jest zaliczony, jeśli poprawnych jest co najmniej 80% odpowiedzi.

– w czwartek 10.06. 2021 o godz.10.00 –

 EGZAMIN PRAKTYCZNY na placu szkolnym.
Jazda po placu manewrowym, właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe, prawidłowe wykonywanie manewrów.

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie którzy ukończyli 10 rok życia, oraz posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
Uczeń przystępujący do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną potwierdzającą wiek i tożsamość.
Zgłoszenia proszę kierować do pana Piotra Urbana.