Archiwum

Osiągnięcia Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Członkinie i członkowie Rady Rodziców w różny sposób niemal codziennie angażują się w życie swoich klas i całej szkoły. Dzięki regularnym zebraniom, skutecznemu diagnozowaniu problemów szkoły i wspólnemu działaniu udaje nam się co roku robić więcej dla naszej szkoły i społeczności.
Do szczególnych osiągnięć Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym zaliczamy:

 • pozyskanie komputerów z firmy Intel,
 • pozyskanie grantu od firmy Lotos na gry podłogowe i kącik relaksu dla dzieci,
 • dofinansowanie naklejek podłogowych i schodowych,
 • zadbanie o bezpieczeństwo dzieci – korespondencja z Zarządem Dróg Wojewódzkich skutkujące obietnicą zamontowania świateł spowalniających przy ulicy Starogardzkiej,
 • negocjacje w sprawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • pilotażowy zakup szczoteczek do fluoryzacji celem zwiększenia higieny,
 • nawiązanie współpracy z samorządem uczniowskim i wspólne projekty,
 • sklepik i zmiana asortymentu zgodnie z ankietami przeprowadzonymi wśród uczniów i rodziców – w trakcie realizacji,
 • nowa strona www wykonana przez członkinię Rady Rodziców,
 • sukces w sprawie boiska, petycje, czynny udział w negocjacjach,
 • patrole straży gminnej i policji na ul. Jana Pawła II i ul. Piaskowej,
 • warsztaty psychologiczne dla nauczycieli i dzieci (emocje, agresja) – pilotażowy program od września 2018,
 • zakup mega klocków do świetlicy,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • organizacja dnia dziecka,
 • zakup przenośnej skrzynki elektrycznej na potrzeby szkolnych imprez okolicznościowych,
 • dofinansowanie zakupu nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego,
 • dofinansowanie lekcji muzealnych dla uczniów,
 • przegląd ofert i zmiana fotografa, który będzie wykonywał zdjęcia szkolne uczniów w roku 2018/2019,
 • współudział przy organizacji kiermaszów mających miejsce na terenie szkoły,
 • WOŚP,
 • uczestnictwo przy inicjatywie Szlachetna Paczka,
 • zainicjowanie maratonu pisania listów Amnesty International,
 • rozmowy z Urzędem Gminy i policją skutkujące m.in. nowym oznakowaniem przejść dla pieszych, parkingu i skrzyżowania na ul. Jana Pawła II,
 • nawiązanie świetnej współpracy z samorządami szkolnymi oraz ich opiekunami, szukanie wspólnych rozwiązań i inicjatyw.

Tak duża aktywność Rady Rodziców nie byłaby możliwa, gdyby nie wpłaty składek od części rodziców uczniów naszej szkoły i ich bezpośredniej aktywności i wsparcia dla naszych działań. Bardzo za to dziękujemy.

Wszystkich rodziców zachęcamy do opłacenia składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019, ponieważ będziemy mogli zrobić jeszcze więcej.

Roczna składka wynosi 50 zł od dziecka.

W przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka pozostającego pod prawną opieką danego opiekuna / opiekunów, składka wynosi: 50 zł na pierwsze dziecko i 10 zł na każde kolejne dziecko.

Składki można wpłacać przelewem na konto bankowe.

NR KONTA: 79 8309 0000 0084 5043 3000 0010 (Bank Spółdzielczy w Sztumie)
W tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Opłaty przyjmuje też przedstawiciel Rady w danej klasie.

Rada Rodziców 
przy SP w Straszynie