Archiwum

UWAGA!!! PILNE!!!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i
niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji
Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,
– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12
marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone
działania opiekuńcze;
– od poniedziałku, 16 marca br. do 25 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli
i szkół.
– zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji
Narodowej na platformie  https://epodreczniki.pl/ udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają
uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
– jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje
znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje
przesyłane przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym 12 i 13 marca w szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze (świetlicowe) dla dzieci,
których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.
Z poważaniem Renata Jelińska