Archiwum

Osiągnięcia Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Członkinie i członkowie Rady Rodziców w różny sposób niemal codziennie angażują się w życie swoich klas i całej szkoły. Dzięki regularnym zebraniom, skutecznemu diagnozowaniu problemów szkoły i wspólnemu działaniu udaje nam się co roku robić więcej dla naszej szkoły i społeczności.
W roku szkolnym 2018/2019:

 • Kupiliśmy 10 worków sako wraz z wypełnieniem.
 • Kupiliśmy dwa stojaki na hulajnogi.
 • Dostarczyliśmy do szkoły trzy stojaki na rowery – za darmo dzięki członkini RR.
 • Zakupiliśmy klocki dla pięciu klas z okazji pasowania na ucznia.
 • Zakupiliśmy 12 czujników hałasu do sal edukacji wczesnoszkolnej.
 • Dofinansowaliśmy bal edukacji wczesnoszkolnej.
 • Dzięki naszym staraniom w gminie odbyła się 1 edycja Rowerowego Maja. Ufundowaliśmy upominki dla najaktywniejszych uczniów (upominek dostało ponad sto uczennic i uczniów).
 • Dofinansowaliśmy wyjazdy na zielone szkoły najbardziej potrzebującym.
 • Wsparliśmy Szlachetną Paczkę.
 • Ufundowaliśmy nagrodę dla klasy, która zebrała największą liczbę składek na radę rodziców.
 • Nasze dwuletnie staranie się o bezpieczną Starogardzką zaskutkowało ograniczeniem prędkości w Straszynie i instalacją świateł spowalniających. Nadal angażujemy się w poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci, mi.in. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 wystosowaliśmy pismo do Komendy Powiatowej Policji o kontrole drogowe na światłach przy szkole.
 • Wystosowaliśmy pisma do gminy w sprawie odśnieżania drogi do szkoły.
 • Podjęliśmy działania na rzecz poprawy oferty sklepiku szkolnego.
 • Podjęliśmy działania w kierunku wprowadzenie automatu z napojami i kanapkami.
 • Przeprowadziliśmy inwentaryzację systemu ppoż. w szkole i złożyliśmy w gminie wniosek o ujęcie w budżecie 2020 inwestycji związanej z centralą ppoż.
 • Przeprowadziliśmy szereg rozmów i konsultacji w bieżących sprawach zgłaszanych przez rodziców i uczniów.
 • Złożyliśmy pisma oraz wnioski miedzy innymi: o zmiany w statucie szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania, o ujednolicenie zasad oceniania w zakresie wychowania fizycznego, o umieszczenie etyki i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w grafiku od września, aby dzieci uczęszczające na te lekcje nie miały okienek, o wprowadzenie oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej oraz o powołanie Rady Szkoły.

 

Tak duża aktywność Rady Rodziców nie byłaby możliwa, gdyby nie wpłaty składek od części rodziców uczniów naszej szkoły i ich bezpośredniej aktywności i wsparcia dla naszych działań. Bardzo za to dziękujemy.

Wszystkich rodziców zachęcamy do opłacenia składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020, ponieważ będziemy mogli zrobić jeszcze więcej.

Roczna składka wynosi 50 zł od dziecka.

W przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka pozostającego pod prawną opieką danego opiekuna / opiekunów, składka wynosi: 50 zł na pierwsze dziecko i 10 zł na każde kolejne dziecko.

Składki można wpłacać przelewem na konto bankowe.

NR KONTA: 79 8309 0000 0084 5043 3000 0010 (Bank Spółdzielczy w Sztumie)
W tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Opłaty przyjmuje też przedstawiciel Rady w danej klasie.

Rada Rodziców 
przy SP w Straszynie