Archiwum

Wyniki IX Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Z KSIĄŻKĄ NA TY” II etap Test znajomości lektur

Klasy II
I miejsce  Julia Gdańska SP Straszyn

 

Klasy IIII

I miejsce  Ida Goczewska SP Straszyn

 

 

Kl. IV

III miejsce Alicja Nowak SP Straszyn

 

 

Kl. V

I miejsce Zuzanna Fleszar SP Straszyn

 

 
          

Kl. VII

II miejsce 
 

Karolina Sawicka SP Straszyn

          
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za przygotowanie się do testu sprawdzającego

i gratulujemy osiągniętych wyników!!!

Dziękujemy również nauczycielom i opiekunom dzieci za ich przygotowanie do konkursu.
Laureaci miejsc I – III z poszczególnych klas wezmą udział w uroczystym wręczeniu nagród

w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Kłodawie
w dniu 12 czerwca  2019 r. o godz. 11.00.

 Biblioteka Szkolna