Archiwum

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA 100 ORŁÓW LEGIONOWYCH I TABLICY PAMIĄTKOWEJ W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

15 października 2018 r., podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej dokonano odsłonięcia 100 orłów legionowych oraz tablicy
pamiątkowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Odsłonięcie zostało poprzedzone występem artystycznym o charakterze
historyczno-patriotycznym wykonanym przez młodzież szkolną.
Odsłonięcia w towarzystwie pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im.
Ignacego Krasickiego w Straszynie dokonali Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Magdalena Kołodziejczak, Pani Dyrektor Renata Jelińska, Pani Dyrektor Beata
Jakusz oraz Pan Bogusław Izdebski.
100 orłów legionowych I Brygady Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego wykonane ze sztucznego kamienia zostały umieszczone na jednej
ze ścian budynku szkoły, obok czarna, granitowa tablica z napisem „100
ORŁÓW LEGIONOWYCH W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁÓŚCI POLSKI; UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY;
STRASZYN 2018”. Pod całą kompozycją umieszczono daty 1918 – 2018.
100 orłów legionowych symbolizuje 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości, a całość projektu posłuży do podniesienia patriotyzmu i
wzbudzenia dumy narodowej Polaków, a w szczególności społeczności lokalnej.