AKTUALNOŚCI

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – od referenta do specjalisty ds. księgowości

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – od referenta do specjalisty ds. księgowości. Szczegóły w załączniku.

Etat – cały (1/1)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – od referenta do specjalisty ds. księgowości” w terminie do dnia 15-03-2024 r. Oferty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej w Straszynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załączniku: