AKTUALNOŚCI,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW

Wojewódzki konkurs recytatorski online dla klas 4-8

„Dziecięce interpretacje twórczości polskich artystów”

Kalendarium konkursu „krok po kroku”
 
1. Wybierz dowolny utwór polskiej noblistki lub polskiego noblisty (utwór poetycki lub fragment prozy).
 
2. Pięknie się go naucz.
 
3. Nagraj w domu swoją recytację (video) i wyślij ją na adres mailowy wilma.justyna91@gmail.com do 19.03.2023 r.. Nagranie powinno być opisane (imię, nazwisko, klasa).
 
4. Dostarcz „Kartę Zgłoszenia” osobiście p. Justynie Wilmie. O dokument zapytaj swoją Polonistkę, przyjdź do p. Wilmy, wydrukuj z „Regulaminu”.
 
5. Z nadesłanych nagrań zostaną wyłonione osoby, które przejdą do II etapu konkursu (przejdą po dwie osoby z każdego poziomu klas – 10 osób) do 22.03.2022 r..
 
6. Osoby, które przejdą dalej będą ponownie nagrywane już w szkole w wyznaczonym terminie przez p. Wilmę, która nagrania wraz z „Kartą Zgłoszenia” prześle do Organizatorki konkursu.
 
 
W ocenie recytacji nie będzie brana pod uwagę jakość nagrania, podkład muzyczny, drobne elementy scenografii i strój Uczestniczki/Uczestnika.
 
Ocenie podlega: dobór repertuaru, interpretacja tekstu (zalecana oszczędność gestów), ogólny wyraz artystyczny, dykcja, uzasadniony ruch sceniczny.
 
Więcej informacji znajduje się w „Regulaminie”

Regulamin

 
Powodzenia!
 
Justyna Wilma