Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla klas 1

(rok szkolny 2019/2020)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie prowadzi zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 uczniów należących oraz zamieszkałych na terenie obwodu szkoły w terminie od 04.02.2019r. do 29.03.2019r.

  • Do Szkoły Podstawowej w Straszynie uczniowie przyjmowani są z tzw. urzędu (dzieci zameldowane i zamieszkujące na terenie miejscowości:
  • Straszyn
  • Arciszewo
  • Goszyn
  • Żuława, Borzęcin
  • Juszkowo [poza ulicami Konwaliowa, Sasankowa,).

Następnie brane są pod uwagę dzieci z rekrutacji na podstawie wypełnionego zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie ucznia do SP z rejonu szkoły

Oświadczenie woli termin składania o01.04.2019r  do 19.04.2019r

Wniosek o przyjęcie ucznia do SP spoza rejonu szkoły

Jednoczenie przypominamy o obowiązku meldunkowym

Zarządzenie Wójta dot. terminów postępowania rekrutacyjnego dla uczniów spoza obwodu szkoły.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły terminie pon-pt od 7:00 do 15:00.