AKTUALNOŚCI,  AKTUALNOŚCI BIBLIOTECZNE,  DLA RODZICÓW,  DLA UCZNIÓW,  KONKURSY

Szkolny konkurs na najpiękniejszy dzienniczek lektur

Szkolny konkurs na najciekawszy dzienniczek lektur

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas II i III SP do udziału w szkolnym konkursie na najciekawszy dzienniczek lektur.  Chęć udziału uczniowie zgłaszają do wychowawcy klasy.

Czas trwania konkursu: październik 2022 – kwiecień 2023.

W dzienniczku lektur umieszcza się opisy przeczytanych książek – lektur szkolnych oraz pozycji przeczytanych indywidualnie. Maksymalna ilość stron – 32

Opis powinien zawierać:

Klasy drugie:

  • tytuł książki,
  • imię i nazwisko autora,
  • ilustrację nawiązującą do treści książki

Klasy trzecie:

  • tytuł książki,
  • imię i nazwisko autora,
  • krótką informację o treści,
  • ilustrację nawiązującą do treści książki

Jury konkursu będzie brało pod uwagę treść opisów, estetykę wykonania prac, ilość przeczytanych książek, oryginalność oraz samodzielność.

Przykładowe dzienniczki lektur do wglądu w bibliotece szkolnej.